Eventová agentúra

Kontakt

One Man Show s.r.o.
Priechodná 18 949 01 Nitra
IČO: 46 916 776
IČ DPH: 20 23 65 4479

Neváhajte nás osloviť
00421 907 424 422
onemanshow@onemanshow.sk


Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 33180/N